جام جم/ « راهي جز اجراي اقتصاد مقاومتي نداريم » عنوان يادداشتِ روزنامه جام جم نوشته دکتر آلبرت بغزيان است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

نمايندگان مردم امروز برنامه ششم را با مصوبات اقتصادي به پايان بردند. نگاهي به ارقام ارائه شده شايد اين موضوع را بيان کند که دسترسي به آن سخت يا دور از واقعيت باشد، اما اگر مي‌خواهيم در بخش‌هاي مختلف اقتصادي پيشرفت داشته باشيم، راهي جز اجراي اقتصاد مقاومتي نداريم. اين‌که شعار بدهيم و آمارهايي ارائه کنيم که به نام اقتصاد مقاومتي تمام شود، درست نيست. نمايندگان مجلس در بررسي برنامه ششم توسعه به افزايش رشد اقتصادي، رشد بهره‌وري و کاهش ضريب جيني (توزيع عادلانه درآمد) اشاره کردند.
همه دولت‌هايي که سر کار مي‌آيند اين اهداف را دنبال مي‌کنند و به دنبال رشد اقتصادي، ثبات قيمت‌ها، ايجاد اشتغال و توزيع عادلانه درآمد هستند. زماني که درآمدهاي کشور افزايش مي‌يابد، طبيعتا رشد اقتصادي در کشور حاکم مي‌شود. اما در برخي زمان‌ها ممکن است شرايط رشد اقتصادي وجود نداشته باشد و دولت در اين بخش تلاش مي‌کند که قيمت‌ها ثابت باشد تا تورم اتفاق نيفتد.
يکي از راه‌هاي دستيابي به رشد اقتصادي، افزايش توليد است. يکي از راه‌هاي افزايش توليد نيز رشد بهره‌وري است. موضوعات اقتصادي مانند زنجير به هم وابسته‌ است و نمي‌توان يکي را حذف کرد و در بخش ديگر رشد را شاهد بود. بهره‌وري زماني اتفاق مي‌افتد که هزينه توليد ثابت باشد و توليد، روند صعودي را طي کند.
براي تحقق اين موضوع نياز به آموزش نيروي کار متخصص و با انگيزه داريم. اکنون در بسياري از بخش‌هاي اقتصاد به دليل دولتي بودن آن نيروي کار بي‌انگيزه بوده و منتظر تمام شدن ساعت کاري است، اما در کشورهاي پيشرفته اين موضوع مشاهده نمي‌شود. مي‌توانيم با استفاده از رشد بهره‌وري نيروي کار و سرمايه، افزايش توليد را رقم بزنيم تا درآمدها با عدالت بيشتري توزيع شود. شايد يکي از مشکلات اقتصاد ايران فاصله طبقاتي و توزيع ناعادلانه درآمد است که يکي بايد خودروي چند ميلياردي سوار شود و يکي گورخواب باشد.
توزيع عادلانه درآمد به معناي کارايي بالاي سيستم مالياتي و هدفمندسازي يارانه‌هاست. براي توجه به اين بخش نيز بايد ماليات‌هاي بيشتري از قشر پولدار کشور نسبت به طبقات پايين درآمدي جامعه اخذ شود تا ازترويج مصرف کالاهاي لوکس جلوگيري شود.
پيام اقتصاد مقاومتي نيز غير از اين موضوع نيست. اقتصاد مقاومتي به ما کمک مي‌کند تا زماني که تحريم هستيم به جاي کاهش توليد، افزايش توليد را براي رفع نياز داخلي شاهد باشيم نه اين‌که اقتصاد را به کشورهاي خارجي گره بزنيم و منتظر تائيد و چراغ سبز آنها بمانيم. اقتصاد مقاوم رشد اشتغال و رفاه اجتماعي را به دنبال دارد.


با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد