آفرينش/ « "مکتب هاشمي" و درس‌هاي مردم » عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

بار ديگر بازتابي از خود نشان دادند که رسانه‌ها و شبکه‌هاي خبري جهان مجبور به پرداختن و تفسيرش شدند. آري سخن از حضوري ميليوني بود که خبرنگاران خارجي از آن به عنوان بزرگترين مراسم تشييع سياستمداران جهان بعد از امام خميني(ره) ياد کردند. مردم اينبار نيز براي نظام و ياران واقعي آن سنگ تمام گذاشتند. بدور از هرگونه بزرگ نمايي واهي، و عليرغم آنکه بسياري چشم ديدن چنين حضوري را نداشتند، اما مردم با عشق آمدند.
عشقي که به يارديرين امام داشتند و دلي که از داغ فقدانش خون شده بود. مردم آمدند تا بار ديگر با حضور خود بياموزند. اينبار درس مسئوليت عشق آميز را که نشان از دلدادگي حقيقي به انقلاب و وفادارانش داشت. حضوري که کثرت آن از بابت حضور نسل‌هايي بود که هيچ نشان و تجربه‌اي از دوران انقلاب، جنگ تحميلي و دوران سازندگي نداشتند.
بلکه به واسطه نقش پررنگ و غيرقابل کتمان آيت الله هاشمي در روايت‌هايي بود که از انقلاب شنيده بودند. اما حوادث و اتفاقات يک دهه اخير، بيشترين شناخت را نسبت به شخصيت شناسي ياران حقيقي انقلاب ايجاد کرد. به همين جهت برخود واجب دانستند تا با حضورشان آخرين لبيک خود را به آيت الله بگويند.مردم آمدند تا بگويند در هياهو و گردوغبار سياسي سره و ناسره را تشخيص مي‌دهند و هيچگاه دستخوش تبليغات و جهت گيري هاي مصنوعي نخواهند شد.
آيت الله همواره درس و نصحيت براي مسئولان داشت. در سخنان و بيانات ايشان همواره نقش مردم به عنوان صاحبان انقلاب، ولي نعمتان کشور، سرمايه‌هاي نظام و... پررنگ بود. مدام مسئولان و دستگاه‌هاي مختلف را نسبت به حقوق مردم و خواسته‌هاي ملت سفارش مي‌کردند تا هيچگاه ميان جامعه و حکومت فاصله ايجاد نشود.
چرا که هاشمي خوب مي‌دانست بزرگترين خطري که يک ملت را تهديد مي‌کند، اختلاف و دو قطبي شدن آن است. اين آفت بزرگ همواره مورد تاکيد ايشان بود و درادوار مختلف مسئولان را به پرهيز از سليقه گرايي حزبي در مسئوليت‌هاي مختلف هشدار مي‌دادند.
تشييع کنندگان نشان دادند که به "مکتب هاشمي" معتقدند و به دور از هرگونه جهت گيري سياسي دل به نظام و انقلاب و يارانش بسته‌اند و هيچگاه حاضر به جدايي از آن نيستند. اين حضور پر شور از اين بابت بود که هاشمي به پيروي از امام راحل همواره بر راي و نظر مردم تاکيد داشت، چرا که معتقد بود مردم هيچگاه اشتباه نمي‌کنند و همچون صاحبان قدرت و ثروت در دام وسوسه و غرض ورزي نخواهند افتاد. لذا مشاهده کرديم که مردم نيز با اين رفتارخود مهر اثباتي بر ادعاهاي حقيقي هاشمي مبني بر دلبستگي ملت به نظام و انقلاب زدند.
اگر قرار بر تفسيراجتماعي اين حضور مردمي باشد، بايد مسئولان و سياسيون کشور کارنامه عملي خود را تاکنون مورد بررسي قرار دهند و در پيشگاه وجدان دروني خود قضاوت کنند که آيا تاکنون بر محور گفته‌هاي يارديرين انقلاب و امام(ره) عمل کرده‌اند. آيا صلاح و منافع ملي را اولويت قرار داده‌اند يا اهداف و اميال فردي و حزبي ملاک عملشان بوده است.
بايد براين نکته تاکيد داشت که افرادي همچون آيت الله هاشمي و ديگر ياران حقيقي انقلاب که امروز در بين ما نيستند، از قدرتي کاريزماتيک برخوردارند که با پايان عمرشان بر تعداد و عزم حاميانشان افزوده خواهد شد.
چرا که از اين پس تاريخ و مستنداتش شخصيت آنها را به نسل امروز و فردا معرفي خواهد کرد و مردم ملاک انتخاب و قضاوتشان رفتار و گفتار چنين افرادي خواهد بود.
قصد پيش بيني و جلوتر رفتن از فضاي اندوهناک فقدان آيت الله هاشمي را نداريم، اما سربسته و دربسته بايد به مسئولان و سياسيون تاکيد کرد که پيام مردم در وداع با آيت الله را درک کنند و در آن تامل نمايند.


با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد