شرق/ « پهلوان عرصه سياست » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مسعود سلطاني‌فر(وزير ورزش و جوانان) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد:

چه بسيار سياست‌ورزان و سياست‌پيشگان که در اين ملک زيسته‌اند و هرگز ردي و نشاني از آنها در پسين تاريخ به جاي نمانده است و چه اندک و بسيار اندک کساني بوده‌اند که مصداق حقيقي کلمه سياست‌مدار بوده و از خود چنان مُهر و نشاني برجا گذاشته‌اند که چه مخالفان و چه موافقانشان نتوانسته‌اند زبان به انکار چرخانده يا از کنار نامشان به‌سادگي عبور کنند. پيکر اين سرزمين همواره رنجور ازدست‌دادن چنين شخصيت‌هاي ارزنده‌اي بوده است. سياست‌مداراني که اوراق تاريخي اين کشور به مدد حضور آنها و نام آنها نوشته و خوانده مي‌شود و جغرافيا به لطف و درايت همين انگشت‌شماران و معدود سياست‌مداران، مانند کوه حفظ شده است. «سياست‌مدار»ي که همواره خود گوهر کمياب اين کشور بوده است. سياست‌مدار همان کسي است که ترجيحات و رجحان‌ها و به‌ويژه مقاطع سکوت و غريو را تشخيص مي‌دهد و سعي مي‌کند کشور و ملتش را به‌درستي از آن آگاه کند و از بزنگاه‌ها و پيچ‌وخم‌هاي تند مسير به‌آرامي عبور دهد. شخصيتي است که ملت از او به قهرمان ياد مي‌کنند و مدام آن را مي‌جويند و فقدانش را و اثر و نامش را هرگز از ياد نمي‌برند. به معنا و عبارت ديگر، پهلوان صدايش مي‌زنند؛ ازآن‌رو که در منش پهلواني سياست، مدارا و رعايت انصاف يک اصل انکارناشدني است، او را سرآمد و نمونه‌اي درخور مي‌شناسند. عرصه حکومت‌داري، اقتصاد و سياست نيازمند چنين روحيه پهلواني است و کشور ما ديرسالي است با قهرماناني اين‌گونه خو گرفته و آنها را منبع و منشأ خود براي انتخاب قرار داده است. امروز، متأسفانه ملت ايران يکي از نادر سياست‌مداران و يکي از معدود پهلوانان خود را از دست داده است. آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را با هر متر، معيار و ميزاني که بسنجيم يکي از همين سياست‌مداران کم‌شمار تاريخ معاصر ماست. سياست‌مداري بزرگ، روحاني برجسته، خطيبي توانا و يک فعال اجتماعي و سياسي که چه در حکومت پهلوي و چه در قريب به چهار دهه حضور در پررنگ‌ترين نقش‌هاي جمهوري اسلامي، توانست به وظيفه خود عمل و نقش پهلواني را براي ملت قهرمان ايران ايفا کند.


با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد