قانون/ « اختیار تعطیلات مدارس به استان‌ها واگذار شود » عنوان یادداشت روزنامه قانون به قلم سید حسن الحسینی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

موضوع توزیع تعطیلات مدارس در طول سال یا به عبارتی در نظر گرفتن تعطیلات زمستانی، از آنجایی که بحث آلودگی هوا به همه دانش‌آموزان آسیب‌پذیر برمی‌گردد بسیار اهمیت دارد. آموزش و پرورش باید در بحث محیط زیست شرکت کند و مشارکت فعال داشته باشد. برای این مهم دو راهکار عملی وجود دارد که یکی کوتاه‌مدت است و دیگری بلندمدت. در ارائه راهکارهای کوتاه‌مدت سه پیشنهاد دارم که بتواند تعطیلات را متناسب با اقتضائات محیط‌زیستی کند. تعطیلات زمستانی قطعا می‌تواند توجیه آموزشی هم داشته باشد. در این تعریفی که ارائه می‌کنم نظام آموزشی را یکپارچه در نظر می‌گیرم که شامل آموزش عالی و آموزش و پرورش به صورت یکجا می‌شود. آموزش عالی و آموزش و پرورش می‌توانند تعطیلات زمستانی داشته باشند و در این حالت شاهد اثرات مثبت آموزشی این راهکار نیز باشند.
بدین ترتیب که با تعطیل شدن حدود یک ماه زمستان و بعد از ترم اول سه خاصیت مشخص متصور هستیم و در واقع سه اثر مثبت درنظام آموزشی دارد. اول اینکه به ترم دوم تحصیلی معنا می‌بخشد و طول تحصیل را در ترم دوم افزایش می‌دهد و متعادل می‌کند. دوم، تعطیلات کم‌معنای تابستانی را کاهش می‌دهد و وقتی تعطیلات تابستانی کاهش پیدا می‌کند ارتباط دانش‌آموزان را با سیستم آموزشی به مدت طولانی منقطع نمی‌کند. سوم، خودبه‌خود سهم مشخص آموزش و پرورش در کاهش آلودگی‌ها و کاهش تردد به مدرسه برای جامعه و خانواده‌ها ایجاد می‌کند و این حداقل همراهی است که آموزش و پرورش می‌تواند با محیط زیست داشته باشد. در این حالت یقینا نظام آموزشی می‌تواند موانع و مشکلات موجود را پیش‌بینی و مرتفع کند. اگر تعطیلات زمستانی برنامه‌ریزی شده در نظام آموزشی وجود داشته باشد، یقینا به نفع نظام آموزشی است. این کار قطعا به مرحله ضرورت رسیده است و قدرت انتخاب کمتری در آن وجود دارد. از سوی دیگر، راهکارهایی هستند که در بلندمدت می‌توانند تاثیر‌گذار باشند.
ابتدا برای دانش‌آموزان نسبت به حفظ و صیانت محیط زیست حساسیت ایجاد می‌کند و به انجام وظایف شهروندی هر یک از شهروندان و ازجمله دانش‌آموزان کمک می‌کند. در واقع آموزش‌هایی لازم است که می‌گوید چگونه باید با محیط زیست برخورد داشت و باید نسبت به محیط زیست حساس بود.
همچنین در بحث اقتصاد آموزش و پرورش هم اثراتی دارد و به مصرف کمتر انرژی و کمترشدن هزینه مدارس در سیستم آموزشی کمک می‌کند. بسیاری از مناطق در تابستان نیاز به وسایل گرمایشی ندارند. می‌توان برای آن‌ها فعالیت‌های زمستانی و تابستانی وی‍ژه برنامه‌ریزی کرد. در واقع نظام آموزشی در شرایط کنونی متمرکز است درحالی‌که باید برنامه‌ریزی درسی غیر‌متمرکز باشد و اختیار تعطیلات زمستانی و تابستانی به صورت غیرمتمرکز به استان‌ها واگذار شود.


با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید