نوار/ کتاب عزاداران بَيَل مجموعه هشت داستان پيوسته درباره فلاکت هاي مدام مردمان روستايي به نام بَيَل است. اين کتاب را غلامحسين ساعدي نگاشته است و در سال ۱۳۴۳ چاپ شده است. اين مجموعه از داستانهاي روستايي غلامحسين ساعدي محسوب مي‌شود. به نظر جمال ميرصادقي ديگر نويسنده ايراني و منتقد ادبي، منبع الهام ساعدي نقاب مرگ سرخ اثر ادگار آلن پو بوده است. داستان گاو يکي از معروفترين داستان هاي اين مجموعه است که بعد ها توسط داريوش مهرجويي به صورت فيلم درآمد.