کتابدوني/ در ميان همه چيز هايي که جواني به همراه دارد مهمترينشان آرزوست. مردماني که آرزو وهدف دارد فقر نمي شناسند زيرا فرد به اندازه هدفهايش ثروتمند است. آرزو اشخاص را مي سازد وشخصيت اورا کنترل مي کند .
تاريخ متعلق به کساني است که در زندگي اميدهاي بزرگ دارند.

کتاب کيم وو چونگ رييس شرکت دوو خطاب به جوانان کره‌اي است و يک پيام جهاني را دربر دارد؛ اين که کار، هيجان‌انگيزتر از تفريح است.

همراهان عزيز بخش جديد روانشناسي صوتي با خوانش ساراواحدي را تقديمتان ميکنيم .

سنگفرش هر خيابان از طلاست
کيم وو چونگ

قسمت قبل
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد