عصر خودرو/يکي از معضلات شخصي رانندگان در دنياي امروز، پيدا کردن خودرو پس از پارک آن به ويژه در مکان‌هاي شلوغ و اماکن عمومي است. شايد اين تجربه‌ايست که براي خود شما نيز پيش آمده باشد. اما نمونه‌اي نادر از اين فراموشي در انگليس تا شش ماه طول کشيده است.
در ماه ژوئيه، يک راننده در اسکاتلند پس از قرض يک دستگاه بي‌ام‌و از دوستش براي شرکت در يک کنسرت از اسکاتلند به منچستر رفت. اما وي پس از اتمام کنسرت جاي پارک خود را فراموش کرد.
او پس از اين اتفاق جايگاه پارک چند طبقه ورزشگاه اتحاد را که مکان برگزاري کنسرت محسوب مي‌شد، براي پيدا کردن خودروي قرضي جست‌و جو کرد. اين جست و جو حدود 5 روز طول کشيد.
در مرحله بعد، صاحب اصلي خودرو با شرکت‌ها و گروه‌هاي محلي تماس گرفت تا مطمئن شود که آيا خودرو توسط آنها جابه‌جا شده است يا اتفاق ديگر افتاده است. اما تمامي اين تلاش‌ها بيهوده ماند. خودرو هرگز پيدا نشد. بنابراين پس از دو ماه صاحب خودرو مفقودي يا سرقت خودروي خود را اعلام کرد.

با اين وجود در روزهاي گذشته اتفاق جالبي افتاد. پليس خبر خوش پيدا کردن خودرو را به صاحبش داد. خودرو در تمام اين مدت در جايگاه پارک چند طبقه استاديوم قرار داشته است.
در گزارش پليس ذکر شده که اين اتومبيل از ماه ژوئيه در محل اصلي پارک خود قرار داشته و راننده قدرت به يادآوردن جايگاه پارک را نداشته است.
اما پس از پيدا کردن خودرو بازرس پليس يک سوال جنجالي ديگر را مطرح کرد. "هزينه پارکينگ تا چه حد براورد مي‌شود"؟ احتمالا راننده براي خروج خودرواش بايد چيزي حدود 5 هزار پوند است که حدود 24 ميليون تومان خواهد شد.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد