آخرين خبر/ لطيفه گودرزي، گوينده خبر با انتشار اين عکس در اينستاگرامش نوشت: «من و تعدادي از دانشجويانم بعد از امتحان پايان ترم
در دانشکده خبر.. دانشجوياني پرنشاط با روحياتي سرشار از اميد و انگيزه و هيجان.. ترمي که گذشت براي من تجربيات ارزنده اي به همراه داشت.. ديروز بعد از إتمام امتحان، وقتي رضايت رو در چهره دانشجوهام ديدم وقتي با لبخند از من براي آنچه که در طول ترم به اونها آموختم تشکر کردند و تفاوت دانش و مهارتشون در روزهاي آغازين ترم با روز آخر يعني روز امتحان براي خودشون کاملا ملموس بود و من رو استادجان خطاب و تشکر کردند احساس سبکي و آرامش عجيبي داشتم و خداروشکر کردم .»با کانال تلگرامي «با ما باش» همراه شويد