آخرين خبر/ پوريا شکيبايي با انتشار اين عکس در اينستاگرامش نوشت: «به قول آقاى کرم پور، شما "ماهِ سينماى مايى". بعدنوشت اول: در کنار آقاى منصور ضابطيان عزيز و دوست داشتنى و عکس متعلق است به دى ماه سال ١٣٧٦. بعدنوشت دوم: پدر ديوانه وار قورى، سماور يا ("سَمْوَر" به زبان و تلفظ خودشان) و عبا دوست داشتند که هر سه در اين عکس به شکلِ عجيبى نمايان است»

با کانال تلگرامي «با ما باش» همراه شويد