آخرین خبر/ پوریا شکیبایی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: «به قول آقاى کرم پور، شما "ماهِ سینماى مایى". بعدنوشت اول: در کنار آقاى منصور ضابطیان عزیز و دوست داشتنى و عکس متعلق است به دى ماه سال ١٣٧٦. بعدنوشت دوم: پدر دیوانه وار قورى، سماور یا ("سَمْوَر" به زبان و تلفظ خودشان) و عبا دوست داشتند که هر سه در این عکس به شکلِ عجیبى نمایان است»

با کانال تلگرامی «با ما باش» همراه شوید