عکاس خونه/ ارسالي از آنيسا۷۰
لطفا بخش آشپزي من گذاشته شود نان گل شيرين و نان خرمايي
"مخاطبان گرامي آخرين خبر؛ براي ارسال تصاوير؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آيکون دوربين در بالاي صفحه را انتخاب نموده و تصوير خود را ارسال فرماييد."