عکاس خونه/ ارسالي از سلام شام منو پسرم...خبري جان لطفا بخش آشپزي درج کن...
"مخاطبان گرامي آخرين خبر؛ براي ارسال تصاوير؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آيکون دوربين در بالاي صفحه را انتخاب نموده و تصوير خود را ارسال فرماييد."