عکاس خونه/ ارسالي از هلي
ازشما/قرمه سبزي باگوشت غازآدمايي که با حضور و کلامشون حس خوب ميدن تو اين دوره زمونه ي وارونه ها*** ستودني هستن و قدرشونو بدونيم ****لطفا در بخش آشپزي من چاپ بشه
"مخاطبان گرامي آخرين خبر؛ براي ارسال تصاوير؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آيکون دوربين در بالاي صفحه را انتخاب نموده و تصوير خود را ارسال فرماييد."