عکاس خونه/ ارسالي از *افسانه تبريز*
قسمت آشپزي..خبري چاپ کنيد لطفا..دوستان اميدوارم در تمام مراحل زندگي موفق و مويد باشيد..
"مخاطبان گرامي آخرين خبر؛ براي ارسال تصاوير؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آيکون دوربين در بالاي صفحه را انتخاب نموده و تصوير خود را ارسال فرماييد."