بیتوته/ مطابق شکل با چاقو از وسط به دو نیم قسمت کنید.
از قسمت داخل هم برش بدید تا به راحتی از وسط نصف شود.
بعد هر تکه را دوباره به دو قسمت تقسیم کنید.
قسمت بال و سینه را جدا کنید.
قسمت ران را هم به دو قسمت تقسیم کنید.با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید