بيتوته/ مطابق شکل با چاقو از وسط به دو نيم قسمت کنيد.
از قسمت داخل هم برش بديد تا به راحتي از وسط نصف شود.
بعد هر تکه را دوباره به دو قسمت تقسيم کنيد.
قسمت بال و سينه را جدا کنيد.
قسمت ران را هم به دو قسمت تقسيم کنيد.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد