عکاس خونه/ ارسالي از ??مامان ماهان?? پيتزا با نون تست .شام من برا پسرم و پسراي خواهرم که عاشق پيتزا هستن.لطفا در بخش آشپزي من چاپ شود.مرسي از خبري جان.
"مخاطبان گرامي آخرين خبر؛ براي ارسال تصاوير؛ لطفا در صفحه عکاسخونه؛ آيکون دوربين در بالاي صفحه را انتخاب نموده و تصوير خود را ارسال فرماييد."