تبيان/ يکي از عوامل مؤثر در بهداشت تن و روان، ورزش است؛ به خصوص ورزش‌هاي هوازي؛ يعني ورزش‌هايي که مصرف اکسيژن در زمان انجام آن بالا مي‌رود؛ مانند پياده‌روي، دويدن، شنا و دوچرخه‌سواري.
در گذشته ضرورت انجام چنين ورزش‌هايي براي جوامع ملموس نبود؛ زيرا زندگي اجتماعي به گونه‌اي بود که مردم در ضمن کارهاي روزمرۀ خود به فعاليت‌هاي جسماني بيشتري مي‌پرداختند و اين موجب شده بود چندان به فعاليت‌هاي ورزشي احساس نياز نکنند، اماامروزه، زندگي اجتماعي فعاليت‌هاي بدني را تا حد زيادي تقليل داده و زمينۀ بازي حتي کودکان و نوجوانان را هم کرده است؛ آنها به جاي فعاليت‌هاي ورزشي به بازي با اسباب‌بازي‌هاي الکتريکي و الکترونيکي که به فعاليت‌هاي بدني نياز ندارد، سرگرم شده‌اند.
بنابراين، لازم است ورزش‌هاي منظم در زندگي روزمره افراد جامعه، حتي کودکان و نوجوانان گنجانده شود و به عنوان يک عادت همگاني درآيد؛ لذا ضروري است والدين در فراهم آوردن زمينه‌هاي ورزش براي نوجوانان خصوصا دختران بکوشند و محيط‌هاي مناسبي براي اين کار انتخاب و فراهم کنند.
اين مهم درخصوص دختران بيش از پسران احساس مي شود از آن رو که دختران فعاليت بدني کمتري نسبت به پسران دارنداز آن رو که دختران امروز به علت شيوه هاي غلط تربيتي در والدين عموما جز درس خواندن درمنزل وظيفه وتوانمندي ديگري ندارند وفرايند مطالعه مطلوب جز درسکون وآرامش صورت نمي گيرد لذا اين عدم تحرک سبب مشکلات عديده اي براي دختران امروز ومادران فردا خواهدشد از اين رو شايسته است خانواده ها خصوصا مادران بامحول کردن برخي ازکارهاي منزل به دخترانشان وهمچنين ايجاد شرايط مناسب براي ورزش وتحرک دختران در منزل يا محيط هاي ورزشي اهتمام ويژه اي نسبت به اين مسأله که درراستاي سلامت دختران است داشته باشند.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد