خراسان/ همسرم 25 ساله است. او هر روز قليان مي کشد. کلافه شدم. بارها به او گفته ام اما مي گويد نمي خواهد قليان را کنار بگذارد. خسته شدم. کم کم دارم نسبت به او سرد مي شوم. لطفا راهنمايي کنيد.
پيش از اقدام به هرکاري لازم است مدتي (حدود دو هفته) را به مشاهده دقيق رفتار قليان کشيدن همسرتان اختصاص دهيد تا بهتر متوجه شويد که اصولا چه زمان هايي بيشتر مصرف رخ مي دهد؟ از چه زماني مصرف بيشتر شده؟ چه حالات هيجاني منفي به مصرف منجر مي شود؟ بينديشيد که پيش از اين وقتي دچار احساسات منفي مي شد به جز قليان کشيدن چگونه خود را آرام مي کرد؟ پاسخ به اين سوالات به شما کمک مي کند به علت اصلي که قليان کشيدن پيامد آن است پي ببريد.
رفتار مورد نظر را مشخص کنيد
چون نمي توان همه رفتارها را به يکباره تغيير داد هدف را تغيير يک رفتار قرار دهيد؛ براي مثال، قليان نکشيدن در حضور شما، کاهش دفعات مصرف، کاهش زمان مصرف يا .... رفتار را بدون قضاوت و سرزنش توصيف کنيد و از تهديد بپرهيزيد؛ مثلا نگوييد: تو بايد اين کار را بکني وگرنه من ... .
همدلي کنيد
به شوهرتان نشان دهيد که برايش اهميت قائليد و اصرار شما به دليل نگراني بابت سلامت وي است. جملاتي که با چرا شروع مي شود مقاومت طرف مقابل را بر مي انگيزد و او را به دفاع وا مي دارد پس به جاي «چرا» از عبارت هايي که با «چگونه» و «چطور» شروع مي شود بهره ببريد. به جاي «چرا اين زهرماري را کنار نمي گذاري؟» بگوييد: «چه مي شود که قليان را کنار نمي گذاري؟»از وي بپرسيد که فکر مي کند اگر مصرف روزانه را ادامه دهد در آينده چه پيامدهاي نامطلوبي رخ خواهد داد؟ و اگر مصرف کاهش يابد يا قطع شود چه فوايدي خواهد داشت؟
احساسات خود را بيان کنيد
احساسات خود را به نمايش نگذاريد؛ براي مثال با اخم کردن يا به هم کوبيدن در اتاق، بلکه بيان کنيد. با استفاده از جملاتي که با ضمير «من» شروع مي شود همسرتان را از احساس تان آگاه کنيد. مثال: «من کلافه شدم و زجر مي کشم مي بينم هر روز اين همه سم وارد بدنت مي کني.»
درخواست براي تغيير رفتار
به او بگوييد: «حداقل زمان هايي که در خانه هستم در حضور من قليان نکش يا انتظار دارم تلاش کني بتواني کنارش بگذاري. من تا آخر با تو هستم به من بگو در اين باره چه کاري مي توانم برايت انجام بدهم؟» در ضمن با بازگو کردن توانمندي ها و نقاط مثبت همسرتان، بر آن ها تاکيد کنيد که لازمه آن، اين است که از قبل فهرستي از ويژگي هاي مثبت همسرتان را يادداشت کرده باشيد.
نتيجه را ارزيابي کنيد
اگر با مقاومت همسرتان مواجه شديد، مقابله نکنيد، مقابله نکنيد و مقابله نکنيد! در اين صورت لازم است مراحل را بررسي کنيد تا نقص را بيابيد و دوباره اقدام کنيد.

با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد