مهر/ محققان دانمارکي مي گويند افراد چاقي که مشکلات پوستي دارند، مي توانند با کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصد از وزن خود، بهبود قابل توجهي را در علائم مشکل پوستي خود مشاهده کنند.
شرکت کنندگان دراين تحقيق در حدود ۱۵ کيلوگرم از وزن خود را در طول ۱۶ هفته کاهش دادند. نويسندگان اين مطالعه گفتند: يک سال بعد، کساني که هنوز هم حدود ۱۰ کيلوگرم از وزنشان را بايد کاهش مي دادند، پيشرفت هايي در علائم پسوريازيس و کيفيت زندگي خود داشتند.
دکتر دوريس دي، متخصص پوست در بيمارستان لنوکس هيل در شهر نيويورک گفت: «پسوريازيس چيزي بيش از يک بيماري پوستي است. افزايش وزن به قلب و اندام هاي ديگر فشار وارد مي کند و اين فشار مي تواند آغازي براي بيماري پسوريازيس باشد. اضافه وزن و پسوريازيس با هم همراه هستند. چاقي هم چنين به طور مستقل خطر ابتلا به فشار خون بالا و بيماري قلبي و ديابت را افزايش مي دهد. پسوريازيس فقط يک بيماري پوستي نيست، بلکه يک بيماري التهابي است که مي تواند ديگر اندام هاي بدن را نيز تحت تاثير قرار دهد.»

غذاهايي که باعث افزايش وزن مي شوند نيز مي توانند التهاب آور باشند. اين فشار همان طور که موجب مي شود مردم بيشتر بخورند، مي تواند آغازي براي پسوريازيس نيز باشد. هنگامي که وزن افزايش مي يابد، فشار و تنش بيشتري بر ارگان هاي مهم وارد مي شود که منجر به بروز علائم پسوريازيس مي گردد.

پسوريازيس يک بيماري مزمن است که به وسيله لکه هاي قرمز، خارش دار و پوسته پوسته شدن پوست مشخص مي شود. شدت اين بيماري از فردي به فرد ديگر متفاوت است.
محقق ارشد اين مطالعه، دکتر لون اسکووف که با گروه پوست و آلرژي در بيمارستان جنتوفته در دانشگاه کپنهاگ دانمارک همکاري دارد، گفت: «پسوريازيس با چاقي و هم چنين با ديابت نوع ۲ و بيماري هاي قلبي عروقي همراه است» .با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد