عصر ايران/ از گذشته هاي دور توصيه هاي پزشکي بر وارد نکردن اشيا مختلف به داخل گوش تاکيد داشته و در حال حاضر مردم مي دانند قرار نيست اين کار را انجام دهند، اما مشکل اين است که باز هم شاهد انجام آن هستيم.
جرم گوش چيز مفيدي است. برخي پزشکان باستان از آن به عنوان يک مرهم تسکين دهنده براي زخم ها استفاده مي کردند. برخي ديگر از جرم گوش به عنوان يک ابزار تشخيصي استفاده مي کردند و به عنوان مثال مزه شيرين آن را نشانه اي از مرگ قريب الوقوع مي دانستند. حتي امروزه، پزشکان جرم گوش را از طبيعي‌ترين صابون ها مي دانند که سلول هاي مرده پوست و مواد باقيمانده ديگر را از مسير شنوايي انسان خارج مي کند.
اما ويژگي هاي تقريبا جادويي جرم گوش يا سرومن موجب نمي شود تا افراد از اشيا مختلف براي خارج کردن آن استفاده نکنند. اما اگر به تميز کردن داخل گوش خود چه به صورت آرام يا روش هاي ديگر فکر مي کنيد، دستورالعمل هاي بازبيني شده آکادمي گوش و حلق آمريکا توصيه مي کند اين کار را انجام ندهيد. حتي استفاده از گوش پاک کن هاي رايج نيز صرف نظر از اين که چه ميزان بي ضرر به نظر مي رسد، توصيه نمي شود.
اين توصيه چيز جديدي نيست. در گذشته هاي دور نيز براي پاکسازي گوش از جرم اضافي استفاده از کمترين و کوچکترين ابزار توصيه شده بود. به طور معمول، بيشترين ميزان آسيب در نتيجه استفاده از اشيا نوک تيز در دستان فردي ناوارد به گوش وارد مي شود.
از گذشته هاي دور توصيه هاي پزشکي بر وارد نکردن اشيا مختلف به داخل گوش تاکيد داشته و در حال حاضر مردم مي دانند قرار نيست اين کار را انجام دهند، اما مشکل اين است که باز هم شاهد انجام آن هستيم. نتايج يک مطالعه در آمريکا نشان داد که بيش از 90 درصد کارکنان حاضر در يک مرکز پزشکي از اشيايي مانند گوش پاک کن و چوب کبريت براي پاکسازي کانال هاي گوش خود استفاده مي کنند.

کانال گوش مسيري است که يک سمت آن با پرده گوش بسته شده است. هنگامي که چيزي مي جويد يا صحبت مي کنيد، جرم گوش به سمت بخش باز کانال گوش حرکت مي کند و از اين رو، اختلالي در شنوايي ايجاد نمي کند. وارد کردن يک جسم خارجي مانند گوش پاک کن به گوش در حقيقت اين حرکت را معکوس مي کند و جرم گوش را به سمت عقب يعني جايي که دوست نداريد باشد، هل مي دهد و گاهي اوقات به شکل گيري توده هاي بزرگتر سرومن منجر مي شود. در اين شرايط بايد به يک پزشک گوش و حلق مراجعه کرده و جرم اضافي را از گوش خود خارج کنيد.
وارد کردن يک جسم خارجي به داخل گوش نه تنها اثري به همراه ندارد، بلکه مي تواند خطرناک نيز باشد. اگرچه گلوله هاي پنبه اي گوش پاک کن ها بافت نسبتا نرمي دارند، اما پوست داخل کانال گوش بسيار ظريف و حساس است و به راحتي خراشيده و تحريک مي شود. آسيب پوست داخل گوش مي تواند بسيار دردناک باشد و همچنين امکان شکل گيري عفونت نيز وجود دارد. همچنين، ممکن است به پرده گوش خود نيز آسيب برسانيد که مشکلات شنوايي را در پي دارد. با آسيب ديدن پرده گوش گاهي اوقات تنها گزينه انجام عمل جراحي است.
با وجود دستورالعمل ها و توصيه هاي ارائه شده، تميز کردن کانال گوش عادتي است که کنار گذاشتن آن سخت به نظر مي رسد. اما بهتر است از همين امروز ترک اين عادت را آغاز کنيد تا هر چه بيشتر از سلامت شنوايي خود محافظت کنيد.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد