بيتوته/ بيني بزرگ موجب محافظت در برابر بيماري‌هاي مختلف از جمله سرماخوردگي مي‌شود. به اعتقاد اغلب افراد، بيني کوچک يکي از مهم ترين شاخصه‌هاي زيبايي چهره به شمار مي‌رود.
به همين دليل است که جراحي زيبايي بيني در ميان جوانان بسيار پرطرفدار است. اما مطالعات محققان آمريکايي نشان مي‌دهد که بيني بزرگ موجب محافظت در برابر بيماري‌هاي مختلف از جمله سرماخوردگي مي‌شود.
در اين بررسي مشخص شد که هر چه بيني و لب‌ها بزرگ تر باشند، ذرات معلق، گرد و غبار و باکتري‌هاي کمتري وارد بدن مي‌شوند.
براي انجام اين تحقيق، پژوهشگران دو بيني مصنوعي ساختند که يکي از آن‌ها 2.3 برابر از ديگري بزرگ تر بود. اين دو بيني روي دو صورت مصنوعي قرار گرفت و دو لب مصنوعي با شکل‌ها و اندازه‌هاي متفاوت نيز روي اين صورت‌ها آزمايش شد. نتايج نشان داد در بيني‌هاي بزرگ تر به مراتب ذرات معلق کمتري وارد مسير تنفسي مي‌شوند.

اين نتيجه در مورد لب‌هاي بزرگ تر نيز صادق بود. سرپرست اين گروه تحقيقاتي معتقد است: بيني بزرگ تر خطر ورود عفونت به بدن را کاهش داده و همچنين ميزان آلودگي هواي وارد شده به بدن را نيز کمتر مي‌کند.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد