ايسنا/ نتايج يک پژوهش نشان مي‌دهد مصرف خاکشير و انجير به مدت چهار هفته توانست اثرات سودمندي بر روي درد و ناراحتي شکمي بيماران مبتلا به IBS-C داشته باشد.
ماکان پور معصومي دانشجوي کارشناسي ارشد رشته علوم تغذيه در پايان نامه خود با عنوان "بررسي و مقايسه تاثير دريافت خاکشير و انجير بر علائم سندروم روده تحريک پذير با يبوست غالب و عملکرد دستگاه گوارش "به بررسي اين موضوع پرداخت.
سندروم روده تحريک پذير با يبوست غالب (IBS-C) يک اختلال شايع بوده که به شکل درد يا ناراحتي شکمي که با دفع مدفوع بهبود مي‌يابد تعريف مي‌شود.
مطابق اين تحقيق درمان‌هاي معمول فعلي کافي نبوده و درمان اين سندروم را به صورت چالشي براي متخصصان درماني باقي گذاشته است، همچنين در اين راستا خلاء مدارک و شواهد مبني بر تاثير استفاده از گياهان درماني در بهبود علائم ناشي از اين سندروم احساس مي‌شود.
در اين پژوهش 60 بيمار مبتلا به IBS-C براي شرکت در اين کار آزمايي باليني تصادفي به کار گرفته شدند، پس از مرحله run-in همه بيماران به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم و به مدت چهار هفته مداخله بر روي آنها انجام شد.
هدف از اين مطالعه بررسي و مقايسه سودمندي مصرف خاکشير و انجير بر روي کنترل علائم در بيماران مبتلا به سندروم ياد شده است. به بيماران مورد مطالعه آموزش داده شد که 30 گرم خاکشير يا 45 گرم انجير خشک را قبل از صبحانه و ناهار همراه با يک ليوان آب مصرف کنند (ميزان مصرف کل: خاکشير 60 گرم/روز و انجير 90 گرم/روز).
اين پژوهش نشان داد علائم IBS-C شامل درد و ناراحتي شکمي، تعداد دفعات دفع، يبوست و تعداد دفعات اجابت مزاج با احساس دفع ناکافي در ابتدا و در آخر هر هفته به مدت چهار هفته اندازه‌گيري شد. همچنين شاخص التهابي C-reactive protein در ابتدا و انتهاي مطالعه اندازه گيري شد.
مصرف خاکشير يا انجير به صورت معنادار منجر به کاهش در تعداد دفعات درد يا ناراحتي شکمي، تعداد دفعات اجابت مزاج با احساس دفع ناکافي و افزايش دفعات دفع شد. با اين حال اثر معنا داري بر روي دفعات يبوست و سطح CRP به موجب مصرف خاکشير و انجير مشاهده نشد.
نتايج اين مطالعه حاکي از آن بود که مصرف خاکشير و انجير به مدت چهار هفته توانست اثرات سودمندي بر روي درد و ناراحتي شکمي، دفعات دفع و تعداد دفعات اجابت مزاج با احساس دفع ناکافي در بيماران مبتلا به IBS-C داشته باشد.
اين پايان نامه با راهنمايي دکتر رضا غياثوند و مشاوره دکتر نيما بحريني در دانشکده تغذيه و علوم غذايي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان دفاع شد.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد