روزياتو/ چند روز پيش در کشور مکزيک، کودکي با دو سر در يک بدن متولد و موجب تعجب خانواده و کادر پزشکي شد.
پزشکان بيمارستاني که اين نوزاد را به دنيا آورده اند، پس از اينکه ويدئوي وي در فضاي مجازي منتشر و هزاران بار ديده شد، اين تولد را تائيد کردند.
در اين ويدئو که مي توانيد مشاهده کنيد، خواهيد ديد که اين نوزاد با دو سر کامل در دست پرستار قرار دارد و درون بيني هر دو سر نيز لوله اکسيژن گذاشته شده.
اين کودک در حال حاضر در بيمارستان نگه داشته شده تا مورد بررسي ها و آزمايشات گوناگون قرار بگيرد تا دلايل ايجاد چنين اختلالي کشف گردد. البته يک فرضيه وجود دارد که شايد قرار بوده آن ها، دوقلوي به هم چسبيده باشند. اما هنوز صحبتي در راستاي تاييد يا تکذيب اين ادعا مطرح نشده است.