اتاق خبر 24/ اين اسباب بازي يک تخم مرغ است که کافيست اين تخم مرغ را در يک کاسه آب بگذاريد و بعد از چند ساعت شاهد ترک خوردن آن ميشويد گويي موجودي از داخل آن ميخواهد خارج شود بله موجود بيرون آمده يک آدمک کوچک است که با آب دادن به آن تا شش برابر قد اوليه اش رشد ميکند. با اين اسباب بازي عجيب کودکان ميتوانند نوزاد خود را بزرگ کنند.