روزياتو/ اخيرا تصاوير و ويدئوهاي يک آشپز ترک به نام «نصرت گوکچه» در فضاي مجازي بسيار پربازديد شده و کاربران بسياري به حرکات نمايشي او در طول آشپزي علاقه نشان داده اند.
نصرت گوکچه با ژست هاي مخصوص به خود و عينک دودي اش که سعي مي کند شبيه پدرخوانده باشد، آشپزي مي کند. يکي از حرکات وي که بسيار موردتوجه کاربران واقع شده، نحوه پاشيدن نمک روي گوشت کبابي است.
او نمک را برداشته و در حالتي از خونسردي، بي تفاوتي و نوعي حرکت جالب، آن را روي گوشت مي پاشد. تصوير اين حرکت گوکچه توسط کاربران زيادي ريتوئيت شده و هر کسي جمله خاصي در زير آن نوشته. مثلا مي توان به اين موارد اشاره کرد: «وقتي کار خود را تکميل کرده اي و مي خواهي کمي به آن جلا بدهي تا بيشتر به چشم بيايد»، «وقتي مي خواهي به رزومه خود موارد جديد اضافه کرده و سپس ارسال کني» و …
آشپز مورد بحث در کشور ترکيه، يک خانه استيک زنجيره اي دارد و چهره هاي مشهوري همانند مسعوت اوزيل يا روگر فدرر در رستوران وي غذا خورده اند. گوکچه حدود يک ميليون فالوئر در اينستاگرام داشته و ويدئوهاي وي ميليون ها بار توسط کاربران ديده مي شود.
«برونو مارس» کسي بود که با ريتوئيت نمودن يکي از عکس هاي اين آشپز، موجب وايرال شدن وي در دنياي مجازي شد.