اتاق خبر 24/ يک پسر جوان به دليل بيماري خاصي که دارد مي تواند سر و گردنش را 180 درجه بچرخاند. اين پسر که تنها 13 سال سن دارد به دليل ضعيف بودن ماهيچه هاي گردنش مي تواند اين کار خارق العاده را انجام دهد.

سر بچه اي هندي که با مشکلي عجيب دست و پنجه نرم مي کرد، سرانجام توانست با انجام عمل جراحي، به زندگي عادي باز گردد. وي بيماري نادري داشت و سرش به يک سمت افتاده بود. «ماهِندرا آهيروار» پسري ۱۳ ساله است که شرايطي نادر ماهيچه هاي گردش را بسيار ضعيف کرده و باعث شده سرش آويزان باشد.

اين مشکل باعث مي شد که وي نتواند بر روي پاهايش بايستد و يا راه برود، به همين دليل ماهِندرا نمي توانسته تکان بخورد و هميشه براي کارهايي مانند غذا خوردن و رفتن به دستشويي، به کمک احتياج داشته است.

زندگي پسر بچه توسط فردي غريبه اي که در بندر ليورپول زندگي مي کند نجات يافت. اين شخص ۶۴۳۷ کيلومتر دورتر از هند قرار داشته و با مطالعه داستان، تصميم مي گيرد ۱۲ هزار پوند براي جراحي گردن ماهِندرا کمک جمع آوري کند. حالا او مي تواند همانند ديگر بچه ها به مدرسه برود و بازي کند.

پدر ۴۳ ساله وي در اين رابطه مي گويد: “اين يک معجزه است. حال پسرم خوب است و گردنش نيز به حالت عادي بازگشته. زندگي او اکنون کاملا متفاوت با گذشته است. ديدن ماهِندرا در آن شرايط، بسيار سخت و آزاردهنده بود. ما در آستانه از دست دادن او بوديم. هنگامي که گردنش افتاده بود، از حرف زدن خجالت مي کشيد، اما اکنون پسرم همانند افراد عادي رفتار مي کند و اعتماد به نفسش روز به روز افزايش مي يابد. او بسيار خوشحال است و شرايط جديد را کاملا مي پسندد.”

ماهِندرا هنگام تولد کاملا عادي بود، اما به تدريج و با رشد بيشتر، استخوان هايش ضعيف شدند و گردنش به آن شکل درآمد. بعد از تلاش هاي بسيار، پزشکان از درمان وي قطع اميد کردند. والدينش حتي ترجيح مي دادند پسرشان بميرد و از اين همه درد و رنج راحت شود.

پسر عجيب با گردن که 180 درجه مي چرخد