باشگاه خبرنگاران/ سايت ديلي ميل نوشت؛ مادربزرگي نوه تازه متولد شده اش را به بيمارستان شهر "سانتا مارتا" کلمبيا تحويل داد.
اين مادربزرگ گفت: نوزادي که پرستاران به من نشان دادند، بسيار زشت است و گمان نمي کنم از رگ و خون ما باشد. کارکنان بيمارستان نوه مرا با نوزادي ديگر جا به جا کردند؛ اين در حاليست که کارکنان بيمارستان اين قضيه را نپذيرفتند و گفتند: هيچ اشتباهي رخ نداده است و تنها اين نوزاد، در آن روز به دنيا آمده است.
وزير بهداشت شوراي شهر "سانتا مارتا" گفت: مادربزرگ، حضور نوزاد تازه وارد را به خانواده خود نپذيرفت و او را به بيمارستان تحويل داد، اما با انجام برخي آزمايش هاي ژنتتيکي مشخص شد نوزاد متولد شده متعلق به اين خانواده است.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد