باشگاه خبرنگاران/ تونل درختي معروف کاليفرنيا که در وسط تنه آن يک حفره بزرگ براي عبور و مرور ايجاد شده است، بخاطر توفان‌هاي زمستاني وحشتناک اين ايالت به روي زمين سقوط کرد. اين درخت که به "سکويا" يا "درخت غول" مشهور است اوايل هفته جاري با وزش شديد توفان از جا کنده شد و به زمين افتاد.
اين درخت کهنسال در يک پارک در ايالت کاليفرنياي آمريکا قرار گرفته و از سال 1852 توجه گردشگران بسياري را به خود جلب کرده است.
حفره‌اي که در اين درخت وجود دارد در دهه 1880 به منظور جلوگيري از قطع کردن درختان ايجاد شده است. در گذشته خودروها هم اجازه تردد از داخل اين حفره را داشتند؛ اما اکنون تنها عابران پياده مي توانند از داخل آن عبور کنند.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد