باشگاه خبرنگاران/ ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا وارز هرگونه خروج غيرقانوني خاک ازکشور را تکذيب کرد.

قاسم خورشيدي سخنگوي ستادمرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در بحث قاچاق خاک از کشور به بررسي تمام استان ها به ويژه استان هاي مرزي کشور پرداختيم اما با هيچ گونه گزارشي طي دو سال گذشته مبني بر خروج غيرقانوني خاک از کشور برخورد نکرديم.

وي با اشاره به بي اساس بودن صحبت هاي رييس سازمان حفاظت از محيط زيست مبني برهشدار در مورد قاچاق خاک،تاکيد کرد: تمام اختيارات کشور براي پايش مرزها و سواحل در اختيار ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالاوارز است و هيچ نهاد ديگري نمي تواند در مورد قاچاق، آمار وارقام آن و کيفيت اجناس خروجي از کشور اظهار نظر کند.

وي همچنين در پايان اظهار کرد: از سازمان محيط زيست درخواست شد، در صورتيکه اطلاعاتي در مورد خروج غير قانوني خاک از کشور دارند در اختيار ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا قرار دهند اما بعد ازگذشت چند هفته از اين اعلام هيچ گونه اطلاعاتي از سازمان مذکور به دست ما نرسيده است.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد