ميزان/ در حالي که مردم در پايان هر ماه نگران حذف شدن از ليست دريافت يارانه هستند که وزير کار خبر از ارسال پيامک براي قطع يارانه پردرآمدها و امکان اعتراض براي خانوارها داده که در ماه‌هاي آينده خانوارهايي که پيامک دريافت کنند از ليست حذف خواهند شد.

در حالي به زمان واريز يارانه دي ماه نزديک مي‌شويم که وزير تعاون خبر از حذف سري جديد از يارانه بگيران از طريق پيامک داده است و قرار بر اين است که اين مبلغ به حساب اقشار کم‌درآمد واريز شود.

طرحي که در هفته‌هاي گذشته به تصويت مجلس شوراي اسلامي نيز رسيد تا از ين طريق اقشار پردرآمد از ليست دريافت يارانه حذف و هدفمندي به هدف خود نزيدک شود.

پيامک‌هاي جديد در روزهاي گذشته تحت عنوان حذف يارانه به برخي خانوارها ارسال شده که بررسي‌ها نشان مي‌هد که اين خانوارها در صورت معترض بودن بايد مستندات درآمدي براي واريز يارانه ارائه کنند.

همچنين حذف يارانه اقشار پردرآمد جامعه که طبق قانون بايد براساس بانک‌هاي اطلاعاتي دقيق صورت پذيرد وارد مرحله تازه اي شده است.

در اين رابطه علي ربيعي وزير کار با اشاره به ارسال پيامک براي حذف سه گروه از يارانه بگيران گفت: براي سه گروه از يارانه بيگران پيامک حذف يارانه اراسال شده چرا که طبق اطلاعات موجود حدود 7 ميليون نفر در کشور درآمد خلي بالا و رفتار غير‌قابل کنترل اقتصادي دارند.

گفتني است گروه‌هايي که پيامک حذف يارانه دريافت کرده‌اند در دي ماه و ماه‌هاي آينده يارانه‌شان حذف خواهد شد و پس از آن خانوارها مدنظر بايد در صورت اعتراض، مدارک خود را ارائه تا با بررسي آن نتايج اعلام شود.

براين اساس گروه‌هايي که پيامک حذف يارانه در ماه‌هاي آينده دريافت کرده‌اند بايد مستندات و مدارک لازم خود را براي اثبات نيازمندي خود براي دريافت يارانه اعلام کنند به طوري‌که اين مدارک نشان دهد درآينده با توجه به دارايي‌ها و ميزان درآمد خود، يارانه آنها تدوام يابد.

معمولا يارانه نقدي خانوارهايي که در سال‌هاي گذشته حذف شده است، با مراجعه به سايت yaraneh10.ir نسبت به دلايل حذف آگاه مي‌شدند که از اين پس نيز افراد مي‌توانند با مراجعه به اين آدرس نسبت به حذف يارانه خود اقادام نمايند که پساز ثبت اعتراض ظرف يک ماه تا 40 روز با خانوارها تماس گرفته مي‌شود و درباره تداوم و يا قطع يارانه آن‌ها اطلاع رساين خواهد شد.

بر اين اساس، تا کنون بيش از 4 هزار نفر از ليست دريافت يارانه حذف شده‌اند که اين روند در ماه‌هاي آينده نيز ادامه خواهد داشت تا هدفمندي يارانه‌ها به هدف اصلي خود نزديک شود.

بر اساس گزارش ميزان، پيش بيني مي‌شود «هفتاد و يکمين» مرحله يارانه نقدي مربوط به دي ماه 95 به ازاء هر نفر 45 هزار و 500 تومان، ساعت 24:00 روز يکشنبه مورخ 1395.10.26 به حساب سرپرستان محترم خانوار واريز و قابل برداشت خواهد بود.

مبلغ يارانه نقدي هر يک از مشمولان دريافت يارانه نقدي همانند ماه‌هاي گذشته 45 هزار و 500 تومان است.

با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد