ميزان/ قبرستان وادي السلام قبرستاني بزرگ و تاريخي در شهر نجف که به سبب وجود احاديثي درباره فضيلت آن، براي شيعيان اهميت مذهبي دارد. بنابر برخي روايات، اين قبرستان محل رجعت بعضي از پيامبران و صالحان است. مقبره‌هاي منسوب به هود و صالح از پيامبران پيشين و مقام‌هايي با نام برخي ازامامان و قبور برخي از علماي شيعه در اين قبرستان است.
عکاس : سيد ساجد يعقوبيبا کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد