خبرآنلاين/ عفت مرعشي همسر آيت الله هاشمي(ره) به رسم ٥٨ سال زندگي مشترک، امروز نيز هنگام صبحانه ياد ايشان را گرامي داشتند.

به گزارش خبرآنلاين همسر آيت الله در دلنوشته اي کوتاه اين جملات را روي کاغذ نوشت:

به عادت هر روز صبح بشقابي برايش روي ميز صبحانه گذاشتم. نگاهش کردم. آشيخ اکبر آقا چهره اش امروز از هميشه نوراني تر بود.

ناگهان اين بيت شعر را بي اختيار زمزمه کردم:
مست بگذشتي و از خلوتيان ملکوت
به تماشاي تو آشوب قيامت برخاست

آسوده بخواب مرد بزرگوار...با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد