جار/ * ملت «قیامت» کردبا کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید