جار/ * وداع ملت با یار دیرین امام و رهبریبا کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید