جار/ * مهمترين عناوين روزنامه خراسان:
- وداع ميليوني با يار انقلاب
- 607 ميليارد تومان در راه خر اسان رضوي
- پيش بيني کاهش التهابات ارزي
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد