جار/ * رفاقت من و پرسپولیس قدیمی استبا کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید