جار/ * رفاقت من و پرسپوليس قديمي استبا کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد