جار/ * سروش نيامده فيکس مي شود؟!با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد