جار/ * کی روش: جنگی با پرسپولیس و برانکو ندارمبا کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید