جار/ * شکار زمستانیبا کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید