جار/ * جای خالی «آیت الله»
با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید