جار/ * گام عملي برجام در صنعت هوايي
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد