جار/ * بايد «آيسا» بي اثر بماند
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد