جار/ * خبری از پایان رسیدگی به حقوق های نجومی نیست
با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید