جار/ * خبري از پايان رسيدگي به حقوق هاي نجومي نيست
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد