جار/ * ساکت شو پاسخ نمي دهمبا کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد