جار/ * ساکت شو پاسخ نمی دهمبا کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید