جار/ * برانکو: هميشه پيگير بازي هاي سروش بودمبا کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد