جار/ * دایی: آقای تاج! کار رئیس فدراسیون فوتبال فقط نشستن پشت میز نیستبا کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید