جار/ * مجلس یازدهم از قوی‌ترین و انقلابی‌ترین مجالس تاریخ انقلاب است