آخرین خبر/ هند به سختی ضربه خورد؛ ستارگان بزرگ سینمای هند قربانی کووید شدند