سيناپرس/ پشه ها يکي از آشناترين و شناخته شده ترين حشرات مزاحمي هستند که همواره در مناطق زندگي انسان ها حاضر بوده و موجبات ناراحتي و عدم آسايش انسان را فراهم مي کنند. نوع ماده اين حشره از خون تغذيه کرده و مي تواند موجب انتقال بيماري ها شود.
پشه ها گروهي از حشرات محسوب مي شوند که به صورت انگلي زندگي کرده و از خون موجودات ديگر مصرف مي کنند. پشه هاي ماده براي پرورش تخم هايي که قرار است به پشه تبديل شوند، نياز به مصرف خون ساير موجودات دارند. البته بايد به اين موضوع نيز اشاره کنيم که تنها پشه هاي ماده اقدام به نيش زدن و خوردن خون مي کنند و پشه هاي نر عموما علاقه اي به اين کار نداشته و از خون تغذيه نمي کنند.
اين پشه هاي مادر عموما از يک خرطوم اره مانند که به وي امکان دسترسي به رگ هاي خوني زير پوست را مي دهد، قربانيان خود را نيش زده و از خون آن ها تغذيه مي کند. پشه ماده همزمان با استفاده از خرطوم اره اي خود براي برش پوست، سوزن ديگري را که در کنار اين خرطوم قرار دارد به بدن قرباني وارد کرده و ماده اي را تزريق مي کند که در آن منطقه از لخته شدن خون پيشگيري کرده و سبب مي شود وي به راحتي از اين ماده مصرف کرده و خون به فرم رقيق تري وارد بدن وي شود.
پشه ماده همزمان با استفاده از خرطوم اره اي خود براي برش پوست، سوزن ديگري را که در کنار اين خرطوم قرار دارد به بدن قرباني وارد کرده و ماده اي را تزريق مي کند که در آن منطقه از لخته شدن خون پيشگيري کرده و سبب مي شود وي به راحتي از اين ماده مصرف کرده و خون به فرم رقيق تري وارد بدن وي شود.
خود فرايند اره کردن و مکيدن خون بدن انسان توسط اين حشرات موذي به اندازه کافي ناخوشايند هست و در کنار اين موضوع، ماده تزريق شده به بدن که از انعقاد خون پيشگيري مي کند، سبب بروز واکنش هاي آلرژيک شده و با ايجاد حساسيت در موضع گزيده شده، فرد احساس خارش مي کند. مهمترين مشکلي که پشه ها براي سلامتي و بهداشت انسان ايجاد مي کنند، انتقال انواع ميکروب ها و عوامل بيماري زا مانند مالاريا، زيکا و ... است.

با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد