عصر ايران/ بررسي جديد محققان علوم پزشکي نشان مي دهد افراد دو زبانه، ­در حفظ قدرت مغزي از ديگران موفق ترند و زوال حافظه کمتر در آنان ديده مي شود.
مغز افرادي که به دو زبان مسلطند از طريق شبکه ها و مدارهاي متفاوت عمل مي کند يا به عبارتي، شاهراه هاي مغزي آنان اطلاعات را از طرق مختلف منتقل مي کند.
دکتر آنا اينس آنسالدو و همکارانش در دانشگاه مونترال، براي بررسي اين موضوع، کارکرد ارتباطي مغز را در افراد سالخورده تک زبانه و دو زبانه مقايسه کردند.
اين گروه از محققان، سال ها تغيير در مغز افراد دو زبانه را بررسي کردند.

دانشمندان مي گويند دوزبانه بودن، مغز را بسيار موثرتر و در حفظ منابعش، بسيار اقتصادي تر مي کند.
دانشمندان در بررسي مغز افراد دريافتند افراد تک زبانه از مدارهاي وسيع تر با ارتباطات متعدد براي برقراري جريان هاي مغزي استفاده مي کند در حالي که در افراد دو زبانه، مدارهاي مغزي، کوچک ترند و اطلاعات درون مغزي، به طور متناسب منتشر مي شود.
به گزارش پايگاه خبري يورک الرت در اينترنت، نتايج بررسي اين محققان در شماره اخير نشريه نورولينگوستيک منتشر شده است.با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد