رکنا/ گروهي از محققان به تازگي اعلام کرده اند که دست عجيب سه انگشتي را در داخل غاري و در اعماق يکي از جنگل هاي کشور پرو پيدا کرده اند. به گفته آنها اين دست مي تواند متعلق به موجودات بيگانه يا يک موجودي شبه انسان باشد.
آنها همچنين ادعا کرده اند که در نزديکي مکاني که اين دست پيدا شده است يک جمجمه کشيده را نيز يافته اند.
بنا بر گزارش ها، بعد از انجام آزمايش روي اين دست، مشخص گرديد که داراي شش استخوان در هر انگشت است. اين در حالي است که هر انگشت انسان داراي پنج انگشت مي باشد. همچنين اين گروه تحقيق با استفاده از اشعه ايکس و انجام آزمايش پي بردند اين دست و جمجمه واقعي و داراي اجزاي واقعي مانند استخوان و بافت هاي پوستي است.

گفتني است؛ قرار است در اوايل سال نو ميلادي آزمايشات راديو کربن و همچنين تست DNA نيز روي اين نمونه هاي مرموز در آمريکا انجام شود.